2019 faaliyet raporu da kabul edildi

NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir toplanamayan Nevşehir Belediye Meclisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Belediye Encümen Üyeliğine,  Ersan Erkut, Esat Özaltın ve Bektaş Demir alarak bir yıllığına görev yapmak üzere seçildiler. İhtisas Komisyonlarının 4 er kişiden oluşmasına karar verilmiş ve bir yıllığına görev yapmak üzere ihtisas komisyonu üyeleri belirlendi. 5393..

2019 faaliyet raporu da kabul edildi
Yazar : Tarih : Okunma : 45 kişi Yorum Yap

NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir toplanamayan Nevşehir Belediye Meclisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan kararlar kamuoyuna açıklandı.

Belediye Encümen Üyeliğine,  Ersan Erkut, Esat Özaltın ve Bektaş Demir alarak bir yıllığına görev yapmak üzere seçildiler.

İhtisas Komisyonlarının 4 er kişiden oluşmasına karar verilmiş ve bir yıllığına görev yapmak üzere ihtisas komisyonu üyeleri belirlendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince Nevşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülüp karara bağlanabilmesi için konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Muhasebe evrakları ile ilgili Denetim Komisyon Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verildi.

Cevherdudayev Mahallesi,  3113 ada, 2 nolu parsel şehrimiz imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmekte. Söz konusu alanın topografik yapısı belediye hizmetleri için uygun yapılaşma sağlayamayacağı göz önünde bulundurularak 3113 ada 2 nolu parselin kuzeyinde kalan park ve resmi kurum alanı olarak planlanan alan belediye hizmet alanı olarak planlanmıştı. Eksiltilen park alanı kadar eş değer alan 3113 ada, 2 nolu parselin bir kısmında karşılanmıştı. 1/5000 NİP-50367942, 1/1000 UİP-50808462 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Kıratlıoğlu Mahallesi,  K33D15A4D pafta, 1393 adanın güneyinde park alanlarının bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

20 Temmuz Mahallesi K33D15A4B pafta, 1009 ada 380 nolu parsel ile İlimiz Cevherdudayev Mahallesi K33D15A4A pafta, 360 ada, 216 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Esentepe Mahallesi, K33D15B4C pafta, 3449 ada, 1 parsel ve bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir İli hudutları dahilinde gayrimenkullerle ilgili olarak; Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından verilen gayrimenkul Alımı, Satımı, Tahsisi, Kamulaştırma, Cins Değişikliği, Kat irtifakı, Kat Mülkiyeti, Takas veya Trampa gibi kararlara ilişkin; Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak her türlü tapu ve tescil iş ve işlemlerini Belediyemizin adına yapmak ve gerekli imzaları atmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Başkan Yardımcılarına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

50……. Plakalı, 2006 model, MEGANE-II PRIVIZEGE 1,5 DCİ Tip Otomobil (Sedan) aracının Kaymaklı Belediyesine hibe edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Kaymaklı Belediyesi’nin 05.03.2020 Tarih ve 9 Nolu Meclis Kararı ile yaptığı 1 adet itfaiye aracının Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde kullanmak üzere hibe taleplerinin kabulüne, aracın belediyemiz envanterine alınmasına ve belediyemiz adına tescili için noter ve resmi işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 2 adet “13+1,5m³ Çöp Toplama Aracı” Devlet Malzeme Ofisi üzerinden (1 adet 4×4 Pi-Kam Çöp Kamyonu ve 1 adet 4×2 Ford Cargo) araçların belediye envanterine alınmasına ve belediye adına tescili için noter ve resmi işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

03.10.2019 tarih ve 91 gündem numaralı 10.000.000,00 TL ana paralı 48 aya kadar vadeli kredi kullanımı ile ilgili kararın vadesinin 60 ay olarak revize edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d ve e bendine istinaden 6.000.000 TL ana paralı, 60 aya kadar vadeli kredi kullanılmasına; kullanılacak nakdi ve gayri nakdi tüm krediler için ipotek vermek, nakit bloke vermek ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yetki verilmesine oy çokluğuyla karar verildi İcra takibinin durdurulması için, Tehiri İcra Teminatı olarak icra dosyasına sunulmak üzere, Vakıfbank Nevşehir Şubesinden 750.000 TL’lik teminat mektubu alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

İşçi Kadro İhdas Cetvelinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Memur Kadro İhdas Cetvelinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Kanun Maddesine göre; ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine ve söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

16.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (1.) bendine istinaden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere 74 adet Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüslerine aylık 295,00 TL gelir desteği ödemesi yapılmasına, belirlenen döneme tekabül eden hat ücretlerinin faizsiz olarak üç ay ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 3. Fıkrasının, Korona irüs(COVID-19) sebebi ile okulların kapatıldığı 16.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.07.2020 tarihine kadar uygulanmamasına oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Taksi durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 11 ve 12. Maddelerinin 30.06.2020 tarihine kadar uygulanmamasına, Ticari Taksi Çalıştırma ruhsatlarının yıllık vize işlemlerinin Temmuz ayı içerisinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapılmak istenen 50…… plakalı traktörün Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere hibesinin kabulüne, aracın belediyemiz envanterine alınmasına ve belediye adına tescili için noter ve resmi işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Zafer Ertosun ([email protected]) Websitesi

İlk yorumu siz yazın