class="post-template-default single single-post postid-14462 single-format-standard">

Devlet, memurunu hatırlasın; insanı yaşatmadan devlet nasıl yaşasın

NEVŞEHİR(MHA) Hürriyetçi Eğitim-Sen Nevşehir İl Başkanı Ayşegül Baki, 3600 ve diğer ek göstergelerdeki eşitsizlikler ile belirsizlikler giderilmesi gerektiğine dikkat çekerken, zamma zam yapılmasının zorunlu bir hal aldığını ifade etti.   Baki, “Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Mart 2022’de hükümete 3600 ek gösterge önerilerimiz başlığıyla kamu çalışanlarının onlarca yıllık beklentisi olan ek göstergeler ile özel hizmet aylığı oranlarında..

Devlet, memurunu hatırlasın; insanı yaşatmadan devlet nasıl yaşasın
Yazar : Tarih : Okunma : 33 kişi Yorum Yap

NEVŞEHİR(MHA) Hürriyetçi Eğitim-Sen Nevşehir İl Başkanı Ayşegül Baki, 3600 ve diğer ek göstergelerdeki eşitsizlikler ile belirsizlikler giderilmesi gerektiğine dikkat çekerken, zamma zam yapılmasının zorunlu bir hal aldığını ifade etti.  

Baki, “Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Mart 2022’de hükümete 3600 ek gösterge önerilerimiz başlığıyla kamu çalışanlarının onlarca yıllık beklentisi olan ek göstergeler ile özel hizmet aylığı oranlarında her kesimin temsil edileceği bir komisyon marifetiyle adaletli ve kademeli bir çalışma yürütülmesini dile getirmiş ve “3600 Ek Gösterge Kanun Taslağı, statü ayrımı gözetmeden eğitim durumuna göre; ‘İlk ve Orta Okul Mezunlarına 2000, Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir’ şeklinde TBMM’ye sunulmalıdır. Bu maddenin kapsamı itibariyle kamuda ek göstergesi olmayan kamu çalışanı kalmamalıdır” demiştik. 

Geldiğimiz nokta itibarıyla hem belirsizlikler hem de eşitsizlikler söz konusudur. 2200 ek göstergedeki 4 yıllık lisans mezunu bir hemşire ile din görevlisi 3600 ek göstergeye çıkarılırken eğitim iş kolundaki 4 yıllık lisans mezunu şube müdürleri ile il/ilçe müdür yardımcıları 2200’den 3000’e çıkarılarak diğerleriyle eşdeğer kılınmamıştır. Keza 2200 ek göstergedeki şefler ve memurların da 2 yıllık ön lisans yahut 4 yıllık lisans mezunu olup olmadıklarına bakılmaksızın hepsi 2800 ek göstergeye tıkıştırılmıştır. Alt kademedeki personelle ilgili 600 puanlık ek gösterge artışının fiilî karşılığı çok cüz’i olup (aylık 100 küsur lira) adeta yok hükmündedir. 

Yine aynı açıklamada “3600 ek göstergeye ilk defa hak kazanacaklar dışındaki emekli maaşlarının çok yükselmeyeceği düşünüldüğünde emeklilikte etkisi olan tazminat yansıtma oranlarının en düşük tazminat yansıtma oranı olan % 55’ten en yüksek tazminat yansıtma oranı olan % 255’e doğru yukarı yönlü revize edilmesi gerekmektedir.” diyerek özel hizmet aylığı oranlarının ve yaşlılık aylığı bağlama oranlarının yükseltilmesi gereğine dikkat çekmiştik. Bu konuda da bir belirsizlik ve adaletsizlik yaşanmaktadır. Dahası ek gösterge artışlarında meslekî kıdeme bakılıp bakılmayacağı hatta 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının dahil edilip edilmeyeceği netleşmemiştir. Dolayısıyla kamu çalışanlarının yarıdan fazlası kapsam dışı görünmektedir.

Zaten mevcut ekonomik şartlarda başta 3600 olmak üzere bu ek gösterge artışları pek bir anlam ifade etmeyecek. Emekli maaşı Ocak 2023’te 1200 liralık artışla 6.800 lira olacak bir emektar 6 ay sonra da muhtemelen ‘Açlık Sınırı’nın altında maaş alacak. 3000, 2800 ve altı ek göstergelerde emekli maaşı alacaklar Türk-İş’in geçen ay (Mayıs) için belirlediği 6.017 liralık açlık haddinin zaten şimdiden altındalar. Altı ay sonrasında ve emeklilik düşünenlerin kısmi faydasına olan bir işi ana gündem yapmak yerine mevut maaşların acilen düzeltilmesi elzemdir. Rakamları şaibeli TUİK’in bile % 73,5 enflasyon açıkladığı bir hengâmede ivedilikle en düşük memur maaşı, işçi ve memur konfederasyonların belirlediği ‘Yoksulluk Sınırı’ ortalamasına (18 bin) eriştirilmelidir. Önümüzdeki ay (Temmuz) için % 30-35 yerine % 300-350 zam yaparsanız ödeşiriz; sonrasındaki her ayda da enflasyon farkını yansıtmak kaydıyla. Yoksa gösterge oyunlarıyla kamu çalışanlarını huzur ve sükûnet bulması mümkün değildir. Kamu çalışanları olarak mevcut İktidardan bir hayli alacaklıyız. En azından son 1-2 yılın tahsilini yapalım. Devlet, memurunu hatırlasın; insanı yaşatmadan devlet nasıl yaşasın” diye konuştu. 
Devlet memurunu hatırlasın

Hürriyetçi Eğitim Sen

Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde  etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin  eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk millî eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.

 

zafer ertosun ([email protected])

İlk yorumu siz yazın