class="post-template-default single single-post postid-14281 single-format-standard">

Hibe desteği almaya hak kazananların listesi açıklandı

Hibe Desteği Listesi ve İstenilen Belgeler… Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No:2021/61) kapsamında yapılan başvuruların İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda belirlenerek Hibe desteği Hibe desteği almaya hak kazananların Nihai listesi Tarım..

Hibe desteği almaya hak kazananların listesi açıklandı
Yazar : Tarih : Okunma : 42 kişi Yorum Yap

Hibe Desteği Listesi ve İstenilen Belgeler…

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No:2021/61) kapsamında yapılan başvuruların İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda belirlenerek Hibe desteği

Hibe desteği almaya hak kazananların Nihai listesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 17.05.2022 tarihli yazı ile bildirilmiştir.

Nihai liste Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yazısı ve 17.05.2022 tarihli talimatına göre 17 Mayıs 2022 – 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında askıda kalacak olup 24 Mayıs 2022 itibariyle askı-tebligat süreci tamamlanarak askıdan kaldırılacaktır.

Nihai Listede isimleri bulunan yatırımcıların aşağıdaki istenen belgeler ile birlikte 25 Mayıs 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1 ÖNDER YILDIZ AVANOS paşalı Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı
2 YUSUF USLU ACIGÖL KOZLUCA Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
3 MÜCAHİT BEKCİ ACIGÖL MERKEZ Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı
4 MUSTAFA FİNAS MERKEZ KAVAK Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
5 MEHMET KISA MERKEZ ALACAŞAR Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
6 DERVİŞ KISA MERKEZ ALACAŞAR Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
7 ELİF ASLAN AVANOS kalaba Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
8 OSMAN SAYIN DERİNKUYU MERKEZ Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı
9 FATMA CİHAN KOZAKLI GERCE Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
10 ENGİN ATASEVER ÜRGÜP KARAİN Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı
11 ZEYNEP GÖKŞEN MERKEZ NAR Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı
12 ÖMER ALBAYRAK ÜRGÜP SARIHIDIR Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
13 ALAATTİN DÜZ MERKEZ KAVAK Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı
14 ALİ ÖZTÜRK AVANOS paşalı Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
15 YAŞAR YILDIRIM KOZAKLI KALECİK Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
16 ŞERİFE DEMİR KOZAKLI DÖRTYOL Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı
17 MUSTAFA İLTER AVANOS özkonak Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı
18 MEHMET SÖZERİ AVANOS kalaba Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
19 ALİ KABAK DERİNKUYU MERKEZ Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
20 RUKİYE YILMAZ KOZAKLI KANLICA Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
21 H. HÜSEYİN ÖZGÜN AVANOS göynük Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
22 YUNUS EMRE BAŞER ÜRGÜP BAŞDERE Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
23 FATMA CANBAŞ DERİNKUYU SUVERMEZ Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı
24 OSMAN PINAR AVANOS göynük Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği – Koyun
25 EMİRHAN ÇATALTEPE GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği -Süt Sığırcılığı

HİBE DESTEĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALAMA AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru aşamasında sisteme yüklenen belgeler (İmzalı ve paraflı olacak)
2. Başvuru sahibinin başvuru aşamasında taahhüt etmiş olduğu kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi
3. SGK hizmet dökümü belgesi
4. Başvuru sahibinin uygulayacağı proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olmadığına dair Mükellefiyet Belgesi
5. Hayvancılık projeleri için başvuru sahibi adına düzenlenen güncel “İşletme Tescil Belgesi” ve İşletmede Bulunan Hayvan Varlığı Listesi
6. Hayvancılık projelerinde; – Uygulama yeri başvuru sahibine ait ise işletmeye ait tapu kaydı; – Tapusu bulunmayan yerlerde ise işletmenin hak sahibine ait olduğuna dair muhtardan alınacak belge – Uygulama yeri kiralık ise, işletmeye ait en az 4 (dört) yıllık kira sözleşmesi 7. Tebliğ ekinde yer alan NOTER Onaylı “Taahhütname” için Tıklayınız. 8. Diploma/Çıkış belgesinin aslının ya da üniversite tarafından onaylanmış örneği. 9. Askerlik Durum Belgesi 10. 34.50 TL Başvuru Ücreti + 274,00 TL Döner Sermaye Ücreti olmak üzere Toplam: 308,5 TL (Evrak Teslimine gelince yatırılacak) Ayrıca;

*Hibe desteği sözleşmesi imzalama tarihi itibarıyla: – Hayvansal üretime yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda kendi adına kayıtlı 10 adet büyükbaş veya 25 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olan başvuru sahipleriyle, – Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı üretimi konusunda kendi adına kayıtlı 30 adetten fazla arılı kovanı olan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaz.

https://www.nevsehirhaber.com.tr/nevsehir-tarim-ve-orman-il-muduru-ozgur-memisden-ntbye-iade-i-ziyaret/
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

12. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
13. Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
14. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar da bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
15. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
16. İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
18. Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
19. İl’deki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
20. Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
21. Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,
22. Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
23. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
24. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İl’de hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
25. İl’de hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
26. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
27. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,
28. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
29. Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
30. Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,
31. İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,
32. Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.
33. Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
34. Tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
35. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
36. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvancılık desteklemeleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

YETKİLERİ

1. Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine görüş ve önerilerini sunabilmek,
2. Birimindeki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
3. Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek,
4. Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek,
5. Biriminde çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.
6. Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini Amirine teklif edebilmek,
7. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri, birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtmak,
8. İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek,
9. Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek,
10. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, sevke tabi evrakın yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek,
11. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte bulunabilmek,
12. Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma zamanlarını belirlemek, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer personel işlemleri için amirine teklifte bulunabilme,
13. Biriminde kendi imkanları ile yaptırması mümkün olmayan işleri (test yapılması, araştırma, bakım – onarım vb.) İl Müdürlüğü dışı kurum, kuruluş, firma ve kişilere yaptırmak için Amirine öneride bulunabilmek.
14. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.

İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde hayvan kayıt, kimliklendirme ve küpeleme işlemleri süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak
3. Hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
4. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek,
5. Canlı hayvan ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
6. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin tescil işlemlerini yapmak,
7. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
8. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
9. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
10. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
11. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
12. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
13. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
14. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
15. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
16. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
17. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
18. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

BÖLÜMÜ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
8.Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak, Hibe desteği
9.Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
10.Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
11.Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
12.Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
13.Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
14.Kalıntı – nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
15.Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek, Hibe desteği
16.Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
17.Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
18.Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
19.Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
20.Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
21.Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
22.Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
23.Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Hibe desteği
24.Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
25.İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
26.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
27.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak Hibe desteği
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
———
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
2. Su Ürünleri veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Hibe desteği
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai : Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı : Büro ortamında ve arazide çalışmak. Hibe desteği
Seyahat Durumu : Görevi gereği seyahat etmek.
Risk Durumu : İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, kötü aydınlatma, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.
İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde kesimhane ruhsatlandırma ve denetimleri süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Hibe desteği
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, kontrol etmek, denetlemek,
3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
4. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
5. Hayvan kesim yerlerinin durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
6. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, Hibe desteği
7. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
8. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
9. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
10. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
11. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
12. İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
13. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek.
14. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek.
15. Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.
16. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek.
17. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak.
18. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.
19. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
20. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
21. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Hibe desteği
22. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
23. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
24. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
25. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
26. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
27. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
28. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak Hibe desteği
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
——
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
2. En az Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.(Sorumlu olabilecek unvanlar; Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Hekim)
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai :Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı :Büro ortamında ve arazide çalışmak.
Seyahat Durumu :Görevi gereği seyahat etmek.
Risk Durumu :İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, kötü aydınlatma, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.
İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde hayvancılığı destekleme süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, kontrol etmek, denetlemek,
3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek, Hibe desteği
4. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
5. Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,
6. Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
7. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
8. İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
9. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, Hibe desteği
10. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,
11. Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
NEVŞEHİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Hayvancılığı Destekleme Süreci Sorumlusu
BÖLÜMÜ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
12. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
13. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
14. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
15. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
16. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
17. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
18. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
19. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
20. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
21. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Hibe desteği
22. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
23. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
2. En az Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.( Sorumlu olabilecek unvanlar; Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri, Arıcılık Teknikeri, Veteriner Hekim ve Mühendis )
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai :Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı :Büro ortamında ve arazide çalışmak.
Seyahat Durumu :Görevi gereği seyahat etmek.
Risk Durumu :İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.
İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde hayvan ve hayvansal madde sevk işlemleri süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek Hibe desteği
4. Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
5. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
6. Hayvan-hayvansal urun, üretim, satış yerlerinin durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
7. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
8. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, Hibe desteği
9. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
10. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
11. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
NEVŞEHİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Hayvan ve Hayvansal Madde Sevk İşlemleri Sorumlusu
BÖLÜMÜ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
12. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
13. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
14. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
15. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
16. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
17. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
18. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Hibe desteği
19. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
20. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
———
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
2. Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai :Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı :Büro ortamında ve arazide çalışmak.
Seyahat Durumu :Görevi gereği seyahat etmek. Hibe desteği
Risk Durumu :İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, kötü aydınlatma, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.
İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde hayvan pazarları ruhsatlandırma ve denetimleri ile ev ve süs hayvanları satış yerleri ruhsatlandırma ve denetimleri süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
4. Yurtiçi ve yurtdışı hayvan hareketlerinin kontrolü ilgili işlemleri yürütmek,
5. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, Hibe desteği
6. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların satış ve muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
7. Hayvan üretim, satış ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
8. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
9. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
10. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
NEVŞEHİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI
Hayvan Pazarları ve Denetimleri İle Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Ruhsatlandırma ve Denetimleri Sorumlusu
BÖLÜMÜ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
11. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
12. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
13. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
14. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
15. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
16. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak. Hibe desteği
17. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
18. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
19. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak Hibe desteği
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
———
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
2. Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai :Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı :Büro ortamında ve arazide çalışmak.
Seyahat Durumu :Görevi gereği seyahat etmek.
Risk Durumu :İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.
İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığın ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde epidemiyolojik ve sero-sürvey çalışmaları işlemleri süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Hibe desteği
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek.
2. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele edilmesini, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütülmesini, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütülmesini sağlamak.
3. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
4. İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak.
5. İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapılmasını sağlamak.
6. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak, yaptırmak.
7. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek.
8. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek.
9. Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çalışma arkadaşlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek.
NEVŞEHİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
İŞ UNVANI
Epidemiyolojik ve Sero-Sürvey Çalışmaları Sorumlusu Hibe desteği
BÖLÜMÜ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
10. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, uygulatmak.
11. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
12. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
13. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
14. Sorumluluğunda yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
15. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
16. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
17. Sorumluluk alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
18. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
19. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
20. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
———
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
2. En az Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.( Sorumlu olabilecek unvanlar; Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Hekim, )
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Mesai :Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı :Büro ortamında ve arazide çalışmak.
Seyahat Durumu :Görevi gereği seyahat etmek.
Risk Durumu :İşin gerçekleştirilmesi sırasında gürültü, kötü aydınlatma, yüksek sıcaklık, soğuk, nem, titreşim, toz, kötü koku, iş kazası, meslek hastalığı ve diğer zararlı maddeler gibi risk faktörlerinin bulunduğu ortamlarda görev yapabilmek.

Hibe desteği https://nevsehir.tarimorman.gov.tr/Duyuru/456/Kirsal-Kalkinma-Kapsaminda-Uzman-Eller-Projeleri-Kazananlarin-Nihai-Listesi-Aciklandi

 

zafer ertosun ([email protected])

İlk yorumu siz yazın