Komisyonlara üye seçimi de yapılacak

Komisyonlara üye seçimi de yapılacak NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisi 14 Mayıs Perşembe günü Saat 11.00’da toplanacak. Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’in başkanlığında yapılacak olan toplantıda 4 ayrı komisyona üye seçimi de yapılacak. Toplantının gündeminde; 5302 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereği, süresi dolan İl Encümenine üye seçiminin yapılması. İl..

Komisyonlara üye seçimi de yapılacak
Yazar : Tarih : Okunma : 48 kişi Yorum Yap

Komisyonlara üye seçimi de yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisi 14 Mayıs Perşembe günü Saat 11.00’da toplanacak.

Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’in başkanlığında yapılacak olan toplantıda 4 ayrı komisyona üye seçimi de yapılacak.

Toplantının gündeminde; 5302 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereği, süresi dolan İl Encümenine üye seçiminin yapılması.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereği komisyon üye sayısının belirlenmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereği, süresi dolan komisyonlara üye seçiminin yapılması, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu.

5302 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülmesi.

İl Özel İdaresinin 31.03.2020 tarih ve 2860 sayılı yazıları ile teklif edilen, Ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle gerekli koruma ve kontrol önlemleri sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kullanmak üzere temizlik ve hijyen malzemelerinin alınabilmesi için Temel Eğitim Bina Büyük Onarım harcama kaleminden 50.104,80 TL’nin tenzil edilerek, Temizlik Malzemeleri Alımları harcama kalemine aktarılması talebi.

İl Özel İdaresinin 15.04.2020 tarih ve 3181 sayılı yazıları ile teklif edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca, İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 2019 Yılı Kesin Hesap cetvelleri, İl Encümeninin 03.03.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile incelenerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmiş olup, 5302 sayılı kanunun 47. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince görüşülmesi talebi.

İl Özel İdaresinin 18.03.2020 tarih ve 2533 sayılı yazıları ile teklif edilen; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Çalışanlar Mahallesi 3 ada, 263 parselde kayıtlı “Kargir Lojman ve Bahçesi” niteliğindeki taşınmaz, İl Genel Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 13 sayılı kararı ile Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Gülşehir İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiştir. Mevcut binanın daha uzun süreli kullanılması için fiziki tadilata ihtiyacı olduğundan tadilat yapılabilmesi için tahsis süresinin uzatılmasının talep edildiği belirtilmekte olup, konunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

İl Özel İdaresinin 07.04.2020 tarih ve 2991 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü, 3706 parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Depolama Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebi.

İl Özel İdaresinin 07.04.2020 tarih ve 2990 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca Köyü 166 ada 97, 84, 85, 86 parseller, 213, 217, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 222 ada 1 parsel, 210 ada 19, 25, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebi.

İl Özel İdaresinin 21.04.2020 tarih ve 3436 sayılı yazıları ile teklif edilen, 7244 sayılı yeni Koronavirüs (Covid -19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi hususunda karar alınması talebi.

İl Özel İdaresinin 07.05.2020 tarih ve 3808 sayılı yazıları ile teklif edilen, Hazineye ait 42/343 (41,99 m2) hissenin İl Özel İdaresi adına devir alınması için İl Genel Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 26 sayılı kararın 4706 sayılı kanunun 4/c maddesi gereğince satın alınması olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.

İl Özel İdaresinin 07.05.2020 tarih ve 3819 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Encümeninin 26.12.2018 tarih ve 441 sayılı kararı ile süresi uzatılan Rödovans Sözleşmesi gereği 2020 mali yılı Haziran ayında ödenmesi gereken bedelin, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni Korona virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 3 ay uzatılarak 19.09.2020 tarihine ertelenmesi talebi ele alınacak.

Zafer Ertosun ([email protected]) Websitesi

İlk yorumu siz yazın