class="post-template-default single single-post postid-14478 single-format-standard">

Matematik Materyalleri Bakanlıkta Sergileniyor

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamada Matematik Materyalleri nin bakanlıkta sergilendiği vurgulandı; Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın başlattığı matematik seferberliğine öğretmenlerimizin tasarlayıp ürettiği materyallerde katkıda bulunuyoruz. Bakanlığımızca matematik dersini sevdirmek ve matematikte başarıyı artırmak için başlatılan “Matematik Seferberliği” kapsamında matematik öğretmenlerinin Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından üretilen matematik dersi materyallerini daha etkin kullanabilmeleri amacıyla..

Matematik Materyalleri Bakanlıkta Sergileniyor
Yazar : Tarih : Okunma : 4 kişi Yorum Yap

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamada Matematik Materyalleri nin bakanlıkta sergilendiği vurgulandı;

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın başlattığı matematik seferberliğine öğretmenlerimizin tasarlayıp ürettiği materyallerde katkıda bulunuyoruz.

Aliexpress TRBakanlığımızca matematik dersini sevdirmek ve matematikte başarıyı artırmak için başlatılan “Matematik Seferberliği” kapsamında matematik öğretmenlerinin Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından üretilen matematik dersi materyallerini daha etkin kullanabilmeleri amacıyla Bakanlığımızda “Matematik Çalıştayı” düzenlendi.

13-16 Haziran tarihlerinde devam edecek olan çalıştayda; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Murat Dildöken başkanlığında ARGE birimimiz, matematik öğretmenlerimiz Kasım Vural, Zehra Kafalı, Tuğçe Kabukçu, Mehmet Bükümer ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Derya Özlem Yazlık ürettiğimiz materyallerimizi tanıtıyorlar.

“Çocuklarımıza nasıl yaparak ve yaşayarak öğretebiliriz, günlük yaşamla bütünleştirebiliriz, çocukların matematiğe olan önyargılarını nasıl bitirebiliriz ve yaşamın her kesiminde aslında matematiği görerek severek ilgi ile öğrenebiliriz?’ sorularıyla çıktığımız yolda matematik öğretmenlerimiz farklı kazanımlara dair materyaller tasarladılar. Tasarlanan materyaller, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yine öğretmenlerimiz tarafından üretildi. Amacımız, meslek lisemiz tarafından üretilecek olan materyalleri satışa çıkararak tüm illere ulaştırmak. Böylece “Matematik Şehri Nevşehir” projemizi tüm Türkiye’de duyurarak ilimizde yapılan başarılı çalışmaları da tanıtmayı hedeflemekteyiz.

Matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını, aslında yaşamın kodlarının matematik okuryazarlığı artırıldığı zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini öğrencilerimize göstermek amacıyla hazırlanan materyallerin üretilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Matematik Materyalleri
 

Giriş ve Stratejik Plan Hazırlık Süreci
21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Ülkemizde de kamu mali yönetimini bu anlayışa uygun olarak yapılandırmak amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. Kanun kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Müdürlüğümüz ilk stratejik planını 2010-2014 ikincisini ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlayarak uygulamıştır.

Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde 38° 12’ ve 39° 20’ kuzey enlemleri ile 34° 11’ ve 35° 06’ doğu boylamları arasında kalır. Konya kapalı havzasında kalan Derinkuyu ilçesi dışında, bütünüyle Orta Kızılırmak Havzası’na giren il, konum itibariyle Türkiye’nin tam ortasında olup, yüzölçümü 5.392 km²dir.
Ülke topraklarının binde 7’sini kaplar. Kızılırmak Vadisi’nin güney yamacına kurulmuş olan il merkezinin rakımı 1.150 metredir. Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş geniş bir plato üzerinde yer alan il alanı, doğudan Kayseri’nin Yeşilhisar, İncesu ve Merkez, Kuzeydoğu’dan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Şefaatli, güney, güneybatı ve batıdan Niğde, Aksaray merkez ve Ortaköy ilçesi ile çevrilidir.
Nevşehir, doğal güzellikler bakımından, Türkiye’nin en zengin yörelerinden biridir. Yanardağ tüflerinden oluşan toprakların yüzey sularıyla aşınması sonucu oluşmuş dar ve derin vadiler ve bu vadilerin eğimli yamaçlarında ortaya çıkmış ilginç şekiller yöreye çok sayıda turistin gelmesini sağlamaktadır. Peribacası denen bu ilginç oluşumlara Göreme çevresinde bolca rastlanır. Kızılırmak Vadisi’ne güneyden ve kuzeyden açılan, volkan tüfleriyle kaplı kesimdeki derin yan vadiler, jeolojik, jeomorfolojik ve arkeolojik özellikleri yanında zengin bitki örtüsü ve sıcak su kaynakları ile de yörenin başlıca dinlenme yerlerini oluşturur. Genellikle bitki örtüsünden yoksun orta Kızılırmak Havzası’nda yer alan Nevşehir’de bu yeşil vadiler, turizm açısından büyük önem taşır.
Cumhuriyet devrinde Niğde iline bağlı iken, 20.7.1954 tarihinde 6429 sayılı kanunla il hâline gelmiştir. Nevşehir’in yüzölçümü 5.467 km2, 2018 TUİK verilerine göre nüfusu ise 298.339’dur. Cumhuriyet sonrasında gelişip büyüyen, Niğde’ye bağlı bir ilçe olan Nevşehir 20 Temmuz 1954 yılında il hüviyetine kavuşmuştur.
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, şu an İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak hizmet veren eski hükümet konağı içerisinde 1989 yılına kadar hizmetini sürdürmüş, bu tarihten itibaren yeni hükümet konağının 2. ve 3. Katlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 352 kurumumuzda görev yapan 4416 öğretmenimizle, 3740 dersliğimizde öğrenim gören 61.891 öğrencimize eğitim öğretim hizmetini sürdürmekteyiz.

zafer ertosun ([email protected])

İlk yorumu siz yazın