Revizyon imar planı onaylandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut açtı. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 03.10.2019 tarih ve 83 gündem maddesince Nevşehir Merkez Revizyon İmar Planı yapılması kararı alınmış olup, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. şehrimizde kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılması planlanan trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğinin şehrimiz..

Revizyon imar planı onaylandı
Yazar : Tarih : Okunma : 144 kişi Yorum Yap

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut açtı.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 03.10.2019 tarih ve 83 gündem maddesince Nevşehir Merkez Revizyon İmar Planı yapılması kararı alınmış olup, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. şehrimizde kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılması planlanan trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğinin şehrimiz imar planının bütünlüğü açısından Revizyon İmar Planı kapsamında planın onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Cevher Dudayev Mahallesi, 795 ada, 3 ve 15 nolu parseller Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde ve Kapadokya Alan Yönetimi görev ve yetki alanı içerisinde kalmakta olup,  Kapadokya Alan Yönetimi tarafından onaylanacaktır. Şehrimizin tanıtımının ve turizminin gelişimine katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak ayrıca kurumlardan uygun görüş alınması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Söz konusu 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

1/1000 UİP- 17295,5   plan işlem numaralı Nevşehir İli Merkez İlçe Revizyon Nazım ve Uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporu okundu.

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesinde yoğun yapılaşmanın olması nedeniyle ticari alanlara ihtiyaç doğmuş olup, söz konusu bölgede yaşayana vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması, Güzelyurt Mahallesi Jakem Komutanlığı güneyindeki bölgede ticari alanların yetersizliği ve bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması, Güzelyurt Mahallesi Dedeman Oteli kuzeyindeki bölgede yoğun yapılaşmanın olması nedeniyle yeniden düzenleme yapılarak sosyal donatı alanları artırılması,

Güzelyurt Mahallesi Jakem Komutanlığı yanındaki bölgede ticari alanların yetersizliği ve bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması, Sağlık İl Müdürlüğünün ve bölge halkının talepleri üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde sağlık tesis alanı oluşturulması, 02.11.2018 tarih ve 73/3 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planında C ibaresi getirilmiş alanların bir kısmı adadaki yapılaşma ve yapı kaliteleri dikkate alınarak 02.11.2018 tarih ve 73/3 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planından önceki yapılaşma şartlarının uygun olduğu, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 22.08.2019 tarih ve 34260 referans nolu yazı ile İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 3239 ada, 1 nolu parselin güneyindeki bölgede, 22.08.2019 tarih ve 34261 referans nolu yazı ile İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 1816 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede, 22.08.2019 tarih ve 34262 referans nolu yazı ile İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 1890 ada, 15 nolu parselin kuzeyindeki bölgede Trafo Alanı olarak imar plan değişikliği taleplerinin uygun olduğu, Nevşehir genelinde belirlenen park alanlarının yer altı otopark alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi,

Hususlarında görüş birliğine varıldı.

Belediye meclisince yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Söz konusu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyeye ait İlimiz 15 Temmuz Mahallesi K33-D-10-C-4-C pafta, 1803 ada, 2 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e, 15/h ve 75/d maddelerine göre bedelsiz olarak tahsisisin yapılmasına,  tahsis süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Geçici Madde-1 hükmü kaldırılarak, Ek Madde 1 “Mevcutta hususi plakalı araçlarla Toplu Taşıma ve Güzergah izin Belgesi alarak personel taşımacılığı yapan ve ihtiyaç fazlası S plakalı Toplu Taşıma izin belgeli araçları husus plakalı araçlara çevirerek personel taşımacılığı yapacaklar bu yönetmelik hakları saklı kalmak şartı ile çalışma şekli ve yapılacak işlemler Nevşehir Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliği gereğince yapılacak. Bu madde gereğince personel servisi olarak çalışan araçların bulunması ve “S” plakalı Öğrenci servis araçları mevcut taşımada yetersiz kalması durumunda Toplu Taşıma izin Belgeli hususi plakalı araçlar S plakalarına çevrilerek öğrenci taşımacılığın kullanılacak. İhtiyaç olup olmadığını belirleme yetkisi Nevşehir Belediyesine ait.” Maddesinin eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde kadro değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde kadro değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

zafer ertosun ([email protected])

İlk yorumu siz yazın